L’Ajuntament obté un excel·lent en transparència i rep el Segell Infoparticipa 2023

L’Ajuntament de Peralada va rebre, el passat dimarts 9 d’abril, el Segell Infoparticipa 2023 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’alcalde, Miquel Brugat, va recollir el diploma a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  L’Ajuntament compleix […]

Aprovació inicial del Pla d’emergència en situacions de sequera

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 21 de març de 2024, va aprovar els següents acords: “Primer.- Deixar sense efecte l’anterior Pla d’Emergència en situacions de sequera de Peralada aprovat pel Ple de la Corporació en data 24 d’agost de 2023. Segon.- Aprovar inicialment el Pla d’Emergència en situacions de […]

Anunci. Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3/2024 i 4/2024

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic els expedients de modificació de crèdits núm. 3, de Suplement de […]

Nou canal WhatsApp Peralada

Què és el servei?WhatsApp també disposa de canals de missatgeria instantània i gratuïta.L’Ajuntament de Peralada ha obert aquest canal digital de comunicació per oferir informació actual i útil per als vilatans. Què ofereix?Informació de servei generalista, és a dir, d’interès per a la ciutadania i multidisciplinari. A qui s’adreça?A totes les persones que vulguin rebre […]

Gran notícia per a tots els amants de la sardana! Després de 88 anys d’absència, torna la cobla La Principal de Peralada!

Gran notícia per a tots els amants de la sardana! Després de 88 anys d’absència, torna la cobla La Principal de Peralada!No us perdeu la seva esperada actuació en el marc dels actes de la Festa de Pasqüetes. Fundada el 1890 pels germans Josep i Miquel Serra, aquesta cobla va assolir un prestigi excepcional. Prepareu-vos […]

Edicte d’informació pública del projecte d’auditori del Castell de Peralada

Per resolució de l’alcaldia 2024DECR000074 de data 20 de febrer de 2024, s’ha disposat sotmetre a informació pública el projecte d’auditori del Castell de Peralada. D’acord amb el que disposa l’article 102 del DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives., es sotmet a informació pública pel termini […]

1 2 3 11