Convocat貌ria sessi贸 ordin脿ria del Ple del dia 28 de setembre de 2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l鈥檃rticle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d鈥檃bril, reguladora de les bases de r猫gim local, l鈥檃rticle 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, l鈥檃rticle 41 del reglament d鈥檕rganitzaci贸, funcionament i […]

EDICTE d’aprovaci贸 inicial de d’ordenan莽a reguladora de les infraccions per malbaratament d’agiua de xarxa en situacions de sequera

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessi贸 extraordin脿ria del dia 24 d’agost de 2023, va acordar l’aprovaci贸 inicial de l’ordenan莽a seg眉ent: – Ordenan莽a municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d’aigua de xarxa en situacions de sequera (Expdt. X2023000411) En compliment d’all貌 que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora […]

Licitaci贸 del contracte de l鈥檕bra de millora de xarxa d’abastament d’aigua per a la reducci贸 de p猫rdues a Vilanova de la Muga (Expdt. X2023000692).

La present contractaci贸 t茅 per objecte l鈥檈xecuci贸 de les obres de millora de la xarxa d鈥檃bastament d鈥檃igua per la reducci贸 de p猫rdues a Vilanova de la Muga al terme municipal de Peralada, incloses en el projecte d鈥檕bres anomenat 鈥淧rojecte constructiu de millora de xarxa d鈥檃bastament d鈥檃igua per a la reducci贸 de p猫rdues a Vilanova de […]

Convocat貌ria del ple extraordinari i monogr脿fic sobre la sequera

De conformitat amb les atribucions que confereixen l鈥檃rticle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d鈥檃bril, reguladora de les bases de r猫gim local, l鈥檃rticle 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, l鈥檃rticle 41 del reglament d鈥檕rganitzaci贸, funcionament i […]

Anunci de convocat貌ria del contracte de serveis per a la redacci贸 del pla director de recuperaci贸 i rehabilitaci贸 de les restes de les muralles de Peralada. (expdt.2023000559)

Decret d’aprovaci贸 d’expedient de contractaci贸 Mem貌ria justificativa Plec de cl脿usules administratives particulars Plec de prescripcions t猫cniques Anunci Perfil del contractant Certificat proposicions presentades Convocat貌ria obertura sobre 煤nic Acta mesa contractaci贸 Decret requeriment documentaci贸

Peralada compta amb el suport econ貌mic de la Diputaci贸 de Girona

La Diputaci贸, dins la seva l铆nia de subvencions per al finan莽ament de l’acci贸 de promoci贸 i foment de l’activitat f铆sica i l’esport a les comarques gironines 2023, Programa A. Suport als municipis per a la gesti贸聽 dels equipaments esportius. Subporgrama A1. Suport per a despeses derivades de la gesti贸 d’equipaments esportius, ha concedit a l’Ajuntament […]

BAN D’ALCALDIA Declaraci贸 d鈥檈stat d鈥檈merg猫ncia per sequera al municipi de Peralada

Podeu consultar, en quatre idiomes, el BAN D’ALCALDIA amb totes les especificacions de l鈥檈stat d鈥檈merg猫ncia per sequera. Catal脿 Castellano Fran莽ais English BAN D鈥橝LCALDIA Benvolgudes ve茂nes i ve茂ns, M鈥檃dre莽o a vosaltres davant la situaci贸 d鈥檈merg猫ncia en la qual est脿 el nostre municipi pel que fa a l鈥檃bastament d鈥檃igua. Ja fa mesos que arrosseguem una important manca […]

1 2 3 5