Mag Lari torna a Peralada amb Strafalari

Torna  a Peralada el Mag Lari amb un espectacle Strafalari, i perquè es diu Strafalari? Doncs perquè el Mag Lari és Strafalari.En ell tot és Strafalari, el seu humor, els seus números, el seu vestuari i en general la seva manera de fer. Per tant, quin millor títol per a un espectacle del Mag Lari […]

Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 30 de març de 2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Suspensió temporal del subministrament de l’aigua, amb motiu de les tasques de neteja al dipòsit de Peralada

Amb motiu de les tasques de neteja al dipòsit de Peralada, el proper dijous 16 de març, de 8 a 15 hores, es realitzarà una suspensió temporal del subministrament de l’aigua que afectarà als immobles del següents vials: carrers Comtes de Peralada, Rocaberti, Puig Neulós, Rodamilans, Albera, Sant Quirze, del Cim, Pere el Gran, Felip […]

L’artista Juan Hidalgo presenta les seves obres “Rosae i Explosió de color” al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

La mostra s’inaugurarà el proper 17 de març al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada. Juan Hidalgo Tarancón (Barcelona), beu de l’art des de la infància. Més endavant, va estudiar delineació de la construcció, més tard disseny de modes i aparadorisme. Va començar de manera autodidacta els seus llenços pintant directament amb les […]

Peralada compta amb altre suport econòmic de Diputació de Girona

L’Ajuntament de Peralada ha rebut de la Diputació de Girona un ajut econòmic de 1.363,63 euros, dins la convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar actuacions en matèria de noves tecnologies (2022) Concretament les actuacions han sigut la compra d’un monitor tàctil, i la compra de dos làmpades i […]