Nou canal WhatsApp Peralada

Què és el servei?WhatsApp també disposa de canals de missatgeria instantània i gratuïta.L’Ajuntament de Peralada ha obert aquest canal digital de comunicació per oferir informació actual i útil per als vilatans. Què ofereix?Informació de servei generalista, és a dir, d’interès per a la ciutadania i multidisciplinari. A qui s’adreça?A totes les persones que vulguin rebre […]

Gran notícia per a tots els amants de la sardana! Després de 88 anys d’absència, torna la cobla La Principal de Peralada!

Gran notícia per a tots els amants de la sardana! Després de 88 anys d’absència, torna la cobla La Principal de Peralada!No us perdeu la seva esperada actuació en el marc dels actes de la Festa de Pasqüetes. Fundada el 1890 pels germans Josep i Miquel Serra, aquesta cobla va assolir un prestigi excepcional. Prepareu-vos […]

Edicte d’informació pública del projecte d’auditori del Castell de Peralada

Per resolució de l’alcaldia 2024DECR000074 de data 20 de febrer de 2024, s’ha disposat sotmetre a informació pública el projecte d’auditori del Castell de Peralada. D’acord amb el que disposa l’article 102 del DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives., es sotmet a informació pública pel termini […]

Projecte de construcció d’un carril bici al camí de La Garriga, per comunicar el sector llevant del municipi (Urbanitzacions Peralada Residencial i La Coromina) amb la urbanització Golf Peralada.

Per encàrrec del propi Ajuntament es procedeix a la redacció del present Projecte, consistent en l’estudi, valoració i característiques constructives per a la construcció d’un nou carril bici al carrer Camí de la Garriga i la necessària adequació de la vorera nord i el seu mobiliari urbà, amb l’objecte de poder procedir a l’execució de […]

1 2 3 4 11