Aprovaci贸 inicial del conveni de cessi贸 temporal de s貌l de les finques registrals n煤meros 2520 i 2521 que t茅 com a finalitat l’ampliaci贸 del pati de l’Institut del municipi de Peralada (Exp. X2023000634 i X2023000636)

La Junta de Govern de l鈥橝juntament de Peralada, en sessi贸 ordin脿ria de data 19 de juliol de 2023, va acordar aprovar inicialment el conveni de cessi贸 temporal de s貌l entre l鈥橝juntament de Peralada i els propietaris de les finques registrals n煤meros 2520 i 2521 que t茅 com a finalitat l鈥檃mpliaci贸 del pati de l鈥橧nstitut Peralada […]

La Diputaci贸 de Girona concedeix una subvenci贸 pel servei de comptabilitat i gesti贸 energ猫tica i Punt d’Informaci贸 energ猫tica.

La Diputaci贸 de Girona ha concedit a l鈥橝juntament de Peralada una subvenci贸 per al Servei de comptabilitat i gesti贸 energ猫tica i Punt d’informaci贸 energ猫tica per un valor de 1.260,00 euros que inclou: Serveis de comptabilitat i gesti贸 de subministraments energ猫tics municipals i/o adquisici贸 de programes inform脿tics per a la comptabilitat i la gesti贸 de dades […]

Oferta de treball: Pe贸 (manteniment, pintura, espais p煤blics) dins del Programa Treball i Formaci贸. (L铆nia PANP 鈥 Persones en situaci贸 d鈥檃tur de llarga durada no perceptores de prestaci贸 per desocupaci贸)

Convocat貌ria d’1 contractaci贸 temporal per part de l鈥橝juntament de Peralada. El programa Treball i Formaci贸 pret茅n millorar l鈥檕cupabilitat de les persones en situaci贸 d鈥檃tur mitjan莽ant una contractaci贸 laboral de 12 mesos i un acompanyament integral de totes les persones que hi participin. L’Ajuntament de Peralada s’ha acollit a la L铆nia PANP de la convocat貌ria destinada […]

Convocat貌ria de la Sessi贸 Extraordin脿ria del Consell d’Administraci贸 de la Societat Municipal

Convocat貌roa a la sessi贸 extraordin脿ria del Consell d鈥橝dministraci贸 de la societat municipal, que es celebrar脿 el dia 19 de juliol de 2023, a les 18:00 hores al despatx d鈥檃lcaldia de l鈥 Ajuntament per tractar els assumptes que s鈥檌ndiquen a continuaci贸 : ORDRE DEL DIA:1. Acceptaci贸 dels c脿rrecs2. Nomenament de President i Conseller Delegat3. Facultar President […]

Convocat貌ria de la Sessi贸 Extraordin脿ria del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l鈥檃rticle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d鈥檃bril, reguladora de les bases de r猫gim local, l鈥檃rticle 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, l鈥檃rticle 41 del reglament d鈥檕rganitzaci贸, funcionament i […]

Aprovaci贸 definitiva de l’expedient de modificaci贸 de cr猫dit 4/2023

No havent-se presentat al路legacions a l鈥檃cord d鈥檃provaci贸 inicial de l鈥檈xpedient de modificaci贸 pressupost脿ria n煤mero 4/2023 aprovat pel Ple de la corporaci贸 en sessi贸 extraordin脿ria del dia 25 de maig de 2023, el mateix ha esdevingut definitiu. En compliment d鈥檃ll貌 previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de […]

Anunci de convocat貌ria del contracte de serveis per a la redacci贸 del pla director de recuperaci贸 i rehabilitaci贸 de les restes de les muralles de Peralada. DESISTIMENT (expdt.2023000482)

Mem貌ria justificativa Informe secretaria-intervenci贸 Informe de secretaria-intervenci贸 sobre insufici猫ncia de mitjans Plec de cl脿usules administratives particulars Plec de prescripcions t猫cniques Decret d’aprovaci贸 d’expedient de contractaci贸 Anunci Perfil del contractant Decret Desistiment expedient 03/07/2023 Perfil del contractant 聽

1 2 3 4 5