Aprovades inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals – Any 2024

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 22 de febrer de 2024, va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2024. Acord de Ple de 22 de febrer de 2024. Consultar. BOP 50 · Núm. edicte 1935 · Data 11-03-2024. Consultar Subvencions al […]

Decret d’Alcaldia. Reglament Municipal d’ús i funcionament de l’Espai “Pati Obert” a l’Escola Ramon Muntaner de Peralada.

És voluntat del Govern Municipal, juntament amb la direcció de l’Escola Ramon Muntaner, de promoure l’ús obert i disponibilitat del pati de la mateixa per part d’infants, joves i famílies i fora de l’horari escolar a fi d’oferir un espai adequat de lleure i socialització al municipi. L’Espai “Pati Obert” fa referència a l’ús l’exterior […]

‘Invictes’, el programa que facilita la inclusió de les víctimes de trànsit.

La finalitat d’INVICTES, o Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social, és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d’orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent. Díptic informatiu d’INVICTES. Consultar Vídeo de presentació d’INVICTES. […]

ADHESIÓ al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2023-2027 redactat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El Ple de l’Ajuntament de Peralada va aprovar per unanimitat, durant la sessió de 28 de desembre de 2023, l’adhesió al Pla d’Igualtat de gènere aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel període 2023-2027. El Pla, que podeu consultar aquí, contempla 6 objectius estratègics: Compromís i acció comarcal per l’equitat de gènere. Millorar el treball […]

Edicte sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la renovació i millora de l’eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior  (exp. X2021000694

La Junta de Govern de l’ Ajuntament de Peralada, reunida en sessió ordinària de data 24 de gener de 2024, va acordar l’aprovació inicial del projecte següent : – Projecte executiu per a la renovació i millora de l’eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior de Peralada”, redactat […]

Anunci d’informació pública del Projecte de millora morfodinàmica de la Muga entre la C-252 i MasAlberní, al terme municipal de Peralada, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clauLME.00156/01.P-AP23-01

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 15 de gener de 2024 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del projecte esmentat, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de […]

1 2 3 4 5 11