Processó dels Dolors 2024

Dels diversos actes religiosos que se celebren durant la Setmana Santa, destaca la processó dels Dolors, coneguda també com la Processó del Silenci, que té lloc el divendres abans del Diumenge de Rams. En els diferents passos d’aquesta processó es poden veure els tresors de l’església, como ara la Mare de Déu dels Dolors, la creu processional i […]

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Cicle de Contacontes

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Peralada ha organitzat el tercer Cicle de Contacontes que es desenvoluparà al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.Llegendes, tradicions, música, cultura popular i contes coeducatius en aquesta nova proposta que protagonitzaran les companyies La Bleda, Jordi Tonietti, ClarArt Espectacles i Creixent amb Art. Dissabte 17 de febrer, a les […]

1 2 3 4