Projecte de renovació de la xarxa d’abastament i sanejament dels carrers Doctor Clos i Nou de Sant Joan

L’objecte del present projecte és el de realitzar la descripció i valoració de les obres necessàries relatives a la substitució / renovació de la canonada d’abastament d’aigua potable dels carrers Doctor Clos, Nou de Sant Joan i Travessera Nou de Sant Joan.