Projecte de construcció d’un carril bici al camí de La Garriga, per comunicar el sector llevant del municipi (Urbanitzacions Peralada Residencial i La Coromina) amb la urbanització Golf Peralada.

Per encàrrec del propi Ajuntament es procedeix a la redacció del present Projecte, consistent en l’estudi, valoració i característiques constructives per a la construcció d’un nou carril bici al carrer Camí de la Garriga i la necessària adequació de la vorera nord i el seu mobiliari urbà, amb l’objecte de poder procedir a l’execució de les obres.
Amb aquest carril bici s’aconseguirà que un ciclista es desplaci des del nucli urbà de Peralada fins l’accés a la urbanització Golf Peralada, millorant significativament la xarxa de mobilitat sostenible del municipi.