Peralada compta amb el suport econòmic del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2023) de Diputació de Girona

NOTA INFORMATIVA
Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

Aquest any 2023, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, accés a les Noves Tecnologies i actuacions en Camins Municipals, de la Diputació de Girona.

Convocatòria Actuació Import
Fons de cooperació
econòmica i cultural
Despeses culturals 10.768,05 €
  Despeses de noves tecnologies 1.316,67 €
  Despeses de camins 1.400,00 €
  Despeses corrents 61.018,95 €
  TOTAL 74.503,67 €