Dipsalut col·labora amb l’Ajuntament de Peralada

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Peralada un ajut de 4.782,21 euros, l’any 2022, i un ajut de 4.782,21 euros, l’any 2023, per finançar les actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes (PT10).

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.