ADHESIÓ al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2023-2027 redactat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El Ple de l’Ajuntament de Peralada va aprovar per unanimitat, durant la sessió de 28 de desembre de 2023, l’adhesió al Pla d’Igualtat de gènere aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel període 2023-2027. El Pla, que podeu consultar aquí, contempla 6 objectius estratègics: Compromís i acció comarcal per l’equitat de gènere. Millorar el treball […]

Edicte sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la renovació i millora de l’eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior  (exp. X2021000694

La Junta de Govern de l’ Ajuntament de Peralada, reunida en sessió ordinària de data 24 de gener de 2024, va acordar l’aprovació inicial del projecte següent : – Projecte executiu per a la renovació i millora de l’eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior de Peralada”, redactat […]

Anunci d’informació pública del Projecte de millora morfodinàmica de la Muga entre la C-252 i MasAlberní, al terme municipal de Peralada, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clauLME.00156/01.P-AP23-01

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 15 de gener de 2024 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del projecte esmentat, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de […]

Cicle de Contacontes

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Peralada ha organitzat el tercer Cicle de Contacontes que es desenvoluparà al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.Llegendes, tradicions, música, cultura popular i contes coeducatius en aquesta nova proposta que protagonitzaran les companyies La Bleda, Jordi Tonietti, ClarArt Espectacles i Creixent amb Art. Dissabte 17 de febrer, a les […]

Edictes sobre aprovació inicial del Reglament d’ús del pavelló municipal d’esports de Peralada.

El Ple de l’ Ajuntament de Peralada, reunit en sessió ordinària en data 28 de desembre de 2023, va acordar l’aprovació inicial del reglament següent : – Reglament d’ús del pavelló municipal d’esports de Peralada (Expedient X2023000827) En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases […]

1 2 3 4 5 85