La Diputació de Girona concedeix una subvenció per actuacions de condicionament i millora en els Equipaments Esportius Municipals (Programa A3)

L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut de 6.339,29 euros del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per a finançar actuacions de condicionament i millora en els Equipaments Esportius Municipals (Programa A3).

Les actuacions han consistit en la renovació de bicicletes estàtiques, l’adquisició d’una bicicleta el·líptica i d’altre material esportiu per al gimnàs i la sala d’activitats dirigides del Pavelló Municipal d’Esports. 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.