La Diputació de Girona concedeix un ajut per la Fira Medieval Na Mercadera.

Diputació de Girona, aquest any 2023, ha atorgat un ajut per la Fira Medieval Na Mercadera, en concepte de subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.

Convocatòria Actuació Import
Organització d’esdeveniments firals Fira Na Mercadera 2.340,00 €