‘Invictes’, el programa que facilita la inclusió de les víctimes de trànsit.

La finalitat d’INVICTES, o Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social, és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d’orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent.

 • Díptic informatiu d’INVICTES. Consultar
 • Vídeo de presentació d’INVICTES. Veure

Objectius


 • Promoure i recuperar l’autonomia personal i la vida independent de les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles, que es troben en situació de diversitat funcional.
 • Treballar amb la família perquè accepti i sàpiga donar resposta adequada a les limitacions i dificultats permanents o transitòries del seu familiar.
 • Treballar amb l’entorn social de la víctima per promoure el seu reconeixement i la seva vàlua personal amb totes les seves capacitats i limitacions produïdes per l’accident de trànsit.

 

Àmbits d’actuació


 • L’entorn més personal de la víctima de trànsit, recuperant el seu estat emocional, autonomia i fent el primer acompanyament al seu projecte de vida.
 • L’entorn familiar, prestant especial atenció a les persones cuidadores, proporcionant coneixements i habilitats per a les activitats i tasques del dia a dia.
 • L’àmbit social amb el qual es relaciona la persona per aconseguir un entorn integrador i inclusiu.

 

Què poden fer per tu?


 • Coordinació i establiment de protocols d’actuació.
 • Primera visita amb la treballadora social, on elaborem un informe de les necessitats de la persona i un itinerari per la vida independent.
 • Donar informació i orientació a la víctima i a la seva família: tràmits, prestacions i recursos existents.
 • Elaborar un diagnòstic d’accessibilitat de l’entorn de la víctima i de la seva família: destacar les barreres arquitectòniques i comunicatives de l’entorn de l’habitatge, proposar adaptacions i millores, informar dels ajuts econòmics i dels productes de suport existents per a aquesta millora de l’accessibilitat i proposar activitats d’aprenentatge per a la vida autònoma en l’habitatge.
 • Informar de les diverses activitats que es porten a lloc a l’ADFO: oci, creativitat, rehabilitació o socialització.
 • Proporcionar estratègies per a la mobilitat: coneixements i informació per l’ús del transport públic accessible; informació dels diferents vehicles de mobilitat personal; informació per a l’adaptació dels vehicles particulars.
 • Programar activitats d’informació, orientació i tenir cura de les persones cuidadores
 • Potenciar la inclusió de la persona en la comunitat amb activitats d’oci, cultura i esport.
 • Proporcionar serveis d’orientació i inserció laboral.
 • Promoure la participació en les campanyes de sensibilització que es fan des de l’entitat a les escoles.