Anunci d’informació pública del Projecte de millora morfodinàmica de la Muga entre la C-252 i MasAlberní, al terme municipal de Peralada, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clauLME.00156/01.P-AP23-01

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 15 de gener de 2024 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del projecte esmentat, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:

  • Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona.
  • Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació Territorial de Girona, Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
  • Ajuntament de Peralada, Plaça Gran, 7, 17491 Peralada.

També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a la següent adreça: http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica 

  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9094 – 5.2.2024 – Consultar