Vilanova de la Muga estrena enllumenat públic

Aquestes setmanes, per tal adequar l’enllumenat públic de Vilanova de la Muga a la normativa, s’han substituït 43 lluminàries (equips i làmpades) de vapor de mercuri de 125W per làmpades de tecnologia LED de 32W. Aquesta actuació ha comptat amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de […]

Designació de les festes locals per a l’any 2016

En compliment de la legislació laboral, el Ple de l’Ajuntament de Peralada, en la sessió del dia 2 de setembre de 2015, acordà fixar les festes locals següents per a l’any 2016: Peralada: 31 d’octubre i 9 de desembre Vilanova de la Muga: 12 i 13 de desembre  

Peralada s’adhereix a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016

Peralada s’ha adherit a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. L’objectiu de l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada és aprofitar aquest nomenament com a plataforma per promoure els productes alimentaris i la gastronomia local a Europa com a elements essencials de la identitat del nostre poble així com agents clau en la promoció turística. L’estratègia […]

Informació pública del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals de Peralada

Al BOP de Girona núm. 224 de 20 de novembre de 2015 ha sortit publicat l’anunci de l’aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals de Peralada. Mitjançant aquest anunci es sotmet l’expedient a informació pública fins el dia 16 de desembre de 2015, durant el qual els interessats podran consultar i, si s’escau, […]

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del dia 25 de novembre de 2015

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:   Dia: Dimecres 25 de novembre de 2015 Hora: 20.00 hores Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila   edicte_convocatoria_ple_extraordinari

Inici del projecte “Peralada per l’ocupació 2015 (brigada)”

L’AJUNTAMENT DE PERALADA PARTICIPA EN EL PROJECTE TREBALL I FORMACIÓ DEL SOC A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ   En el marc del Programa Treball i Formació regulat per l’EMO/204/2015, de 23 de juny, un any més, l’Ajuntament de Peralada pot tirar endavant el projecte “Peralada per l’Ocupació 2015 (brigada)”; consisteix en la […]

1 76 77 78 79 80 81