Peralada substituirà l’alzina morta de la Plaça Gran.

Aquesta setmana, ha començat la feina de reposició de l’arbre de la Plaça Gran de Peralada. Es tracta d’una alzina que segons els serveis tècnics de l’Ajuntament de Peralada, així com personal d’una empresa especialitzada en temes de jardineria van recomanar, desprès de comprovar que l’alzina era morta, la seva tala i posterior reposició. L’arbre […]

Bases de participació a la 5ª Fira del Clown de Vilanova de la Muga

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 18 de febrer de 2016 va aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per la 5a fira del Clown de Vilanova de la Muga. Edicte: BOP Núm. 41 – 1 de març de 2016   Documents: Bases […]

Bases i Convocatòria Premi de Recerca Ramon Muntaner

Durant l’any 2015 Peralada ha celebrat el 750è aniversari del naixement de Ramon Muntener, il·lustre Peraladenc. Durant l’any han estat nombroses les activitats que s’han portat a terme per celebrar aquesta efemèride, aprofundir en el coneixement del cronista medieval i realçar la seva obra, la “Crònica”. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada seguir amb aquelles […]

Publicació de la llista d’integrants i número d’ordre de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant Municipial de Peralada

Els dies 26 i 29 de febrer de 2016 s’han dut a terme les proves del concurs oposició del procés selectiu i per Decret d’Alcaldia Presidència número 45/2016 de data 29 de febrer de 2016 de la Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal de Peralada. Podeu […]

Oferta de Feina · Tècnic/a en Educació Infantil (TEI)

Des dels Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, S.A.  es necessita contractar una persona pel lloc de treball de Tècnic/a en Educació Infantil (TEI) per a la Llar d’Infants Municipal L’Orlina. Descarregar l’anunci. anunci TEI Les persones interessades poden presentar el seu Currículum Vitae al correu electrònic llarinfantsorlina@peralada.cat amb data màxim el proper 11 […]

PROCÉS SELECTIU:  Creació de borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal de Peralada.

  TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU:  Creació de borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal de Peralada. LLISTAT PUNTUACIÓ FINAL FASE CONCURS: La puntuació total obtinguda per les aspirants ordenada per ordre de major puntuació a menor puntuació de la fase de concurs ha estat la següent: Núm. […]

Oferta de Feina · Dinamitzador Esportiu i Juvenil a Peralada

Des de l’Ajuntament de Peralada i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà es busca una persona dinàmica, amb facilitat de tracte amb joves i amb moltes ganes d’implicar-se en el projecte de dinamització esportiva i juvenil pel nostre municipi. Més informació al web del Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Entra aquí.

1 74 75 76 77 78 82