ANUNCI DEL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2016

Calendari fiscal de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Peralada: 1.- TRIBUTS GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT Conceptes Període Termini d’ingrés en període voluntari Data de cobrament dels rebuts domiciliats Servei Llar d’Infants Mensual – Mensual Prestació de serveis esportius Mensual – Mensual Impost sobre Activitats Econòmiques Anual 1 de juny a 31 de juliol 30 de juny […]

Llistat d’admesos i exclosos del procés selectiu de la borsa de treball de vigilant municipal de Peralada

Avui, dimarts 5 de gener de 2016 es publica, mitjançant el Decret d’Alcaldia 316/2015, el llistat d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de vigilant municipal de l’Ajuntament de Peralada. El termini d’al·legacions finalitzarà el dilluns 18 de gener de 2016. […]

Avaria a la xarxa d’aigua de Peralada

S’ha detectat una avaria a la xarxa general d’aigua de Peralada.  L’empresa gestora del servei d’aigües a Peralada, hi està treballant per intentar que el servei quedi restablert al voltant de les 13h del migdia. Disculpin les molèsties.

Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 23 de desembre de 2015.

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoco la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament següent: Dia: Dimecres 23 de desembre de 2015 Hora: 20.00 hores Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila […]

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del 14 de desembre de 2015

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoco la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament següent: Dia: Dimecres 25 de novembre de 2015 Hora: 20.00 hores Lloc: Sala de sessions de la casa de la […]

Programa d’actes Nadal 2015

Peralada i Vilanova celebren les festes de Nadal amb una desena d’actes per a petits i grans. No hi fanten els clàssics com el Concert de Nadal,  la cavalcada dels Reis d’Orient o el Patge Carter, els tallers de Nadal, el Pessebre Vivent o les Quines. Programa d’actes Nadal 2015. Descarregar

Vilanova de la Muga estrena enllumenat públic

Aquestes setmanes, per tal adequar l’enllumenat públic de Vilanova de la Muga a la normativa, s’han substituït 43 lluminàries (equips i làmpades) de vapor de mercuri de 125W per làmpades de tecnologia LED de 32W. Aquesta actuació ha comptat amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de […]

Designació de les festes locals per a l’any 2016

En compliment de la legislació laboral, el Ple de l’Ajuntament de Peralada, en la sessió del dia 2 de setembre de 2015, acordà fixar les festes locals següents per a l’any 2016: Peralada: 31 d’octubre i 9 de desembre Vilanova de la Muga: 12 i 13 de desembre  

1 72 73 74 75 76 78