EDICTE de l’ampliació d’una nau de l’explotació porcina Granja Vidal

Al Butlletí Oficial de la Província de 25 de maig es va publicar l’edicte d’informació pública del projecte presentat per Pere Vidal Salort per a la l’ampliació de la nau 1 i la fossa de purins per a l’ampliació de l’explotació porcina Granja Vidal situada a la parcel•la 182 del polígon 14 (Vilanova de la Muga).

BOP 99 Anunci informació pública P Vidal