Convocatòria de la sessió constitutiva de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015

D’acord amb l’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, es fa pública la convocatòria de la sessió de constitució del nou Ajuntament, que tindrà lloc:

Dia: Dissabte 13 de juny de 2015
Hora: 12.30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

 

Edicte