Anunci de convocatòria del contracte de serveis per a la redacció del pla director de recuperació i rehabilitació de les restes de les muralles de Peralada. (expdt.2023000559)