ADHESIÓ al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2023-2027 redactat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El Ple de l’Ajuntament de Peralada va aprovar per unanimitat, durant la sessió de 28 de desembre de 2023, l’adhesió al Pla d’Igualtat de gènere aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel període 2023-2027.

El Pla, que podeu consultar aquí, contempla 6 objectius estratègics:

  • Compromís i acció comarcal per l’equitat de gènere.
  • Millorar el treball en xarxa.
  • Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i erradicar la violència masclista a la comarca.
  • Empoderar les dones i els homes en situació de risc d’exclusió social.
  • Promoure treball comunitari i de sensibilització per reforçar les accions orientades a l’equitat de gènere.
  • Garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere, per garantir que es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat.

El document conté una diagnosi de gènere, que ha estat elaborada a partir d’una anàlisi quantitativa que ha permès posar al dia les dades més rellevants de la comarca. Aquesta diagnosi es complementarà, al llarg del pròxim mig any, amb una anàlisi qualitativa que s’està duent a terme amb la finalitat de conèixer millor la situació de les dones a la comarca, que han passat per processos de vulnerabilitat i han estat víctimes de violència masclista.

  • Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Peralada, al Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 2023-2027 (Expdt. X2023000894) Consultar
  • Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 2022-2025. aquí