Actualització provisional de les retribucions del servei municipal d’abastament i proveïment d’aigua potable i de la gestió del servei de clavegueram d’acord amb el contracte de concessió entre l’Ajuntament de Peralada i l’empresa FCC Aqualia, SA (X2023000968)

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada en data 28 de desembre de 2023, va aprovar provisionalment, per a l’ exercici 2024, la proposta d’actualització retributiva proposada per l’empresa FCC Aqualia SA, per la gestió del servei municipal d’abastament i proveïment d’aigua potable i de la gestió del servei de clavegueram en la població de Peralada, de la següent manera:

1. Aprovar l’actualització de la retribució pel que fa a la gestió del servei d’aigua potable a 0,5539 €/m3 que suposa un increment respecte la darrera actualització del 17,60%.

2. Aprovar l’actualització de la retribució pel que fa a la gestió del servei de clavegueram a 37.898,16 € que suposa un increment respecte la darrera actualització del 17,60%.

Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/18/2024180552.pdf