Peralada compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2022, Programa A. Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius. Subprograma A1. Suport per a despeses derivades de la gestió d’equipaments esportius, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció de 2.000 euros, que s’han destinat al finançament de despeses del pavelló esportiu municipal.