Anunci d’aprovació del procés de preinscripció i matriculació a la llar d’infants municipal Orlina de Peralada per al curs 2023-2024

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2023DECR000130, de data 27 de febrer de 2023, es va aprovar el calendari per al procés de preinscripció i matriculació a la llar d’infants municipal Orlina de Peralada per al curs 2023-2024.

Tota la informació a: www.peralada.org/educacio/llar-dinfants-lorlina