El municipi de Peralada en fase d’excepcionalitat amb motiu de la greu sequera

El Consell d’Administració de l’ACA ha aprovat dimecres 1 de març l’entrada en aquesta fase.

 • Peralada és un dels municipis en situació d’excepcionalitat

Aquest canvi d’escenari comportarà que hi hagi 224 municipis, entre ells el municipi de Peralada, en situació d’excepcionalitat, de 15 comarques, i prop de 6 milions d’habitants.

L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.
També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari d’alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.

Es pren aquesta mesura pel risc de desabastament i perquè ens apropem a la primavera amb un volum de reserves molt baix (27%) i sense que s’hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.

MESURES
En situació d’excepcionalitat s’estableix una reducció de la dotació d’aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia. Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials.

L’aigua potable per ompliment queda limitat a:

 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.
 • En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
  Les limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
  L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos
 •  40% de reducció de l’aigua per a usos agrícoles. A les granges, l’ús d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.
 • 15% de reducció de l’aigua per a usos industrials.
 • Reducció de l’aigua per a usos lúdics: 15% en usos assimilables / 50% en el reg.
 • Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades (S’aplicarà el reg de supervivència. Només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores amb la mínima quantitat d’aigua indispensable de vuit de la tarda a 8 del matí.
 • Es manté el reg destinat a la pràctica federada de l’esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ per hectàrea al mes i complint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • Prohibició de neteja de carrers amb aigua potable, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. També es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.