Convocatòria a tots els usuaris d’aigua agrícola del Rec del Molí de Castelló d’Empúries

La Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la plana litoral de la Muga convoca, a tots els usuaris d’aigua agrícola del Rec del Molí de Castelló d’Empúries a la reunió convocada pel dimecres 23 de novembre a les 12:30 h. A la Capella del Convent de Santa Clara, carrer Carbonar, s/n, de Castelló d’Empúries, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Donar compte de l’inventari definitiu de les parcel·les amb dret a reg de l’aigua del Rec del Molí de Castelló d’Empúries.
2. Presentació i, si s’escau, aprovació del Reglament d’usos agrícoles del Rec i de l’Aigua del Molí de Castelló d’Empúries.
3. Altres temes d’interès. Precs i preguntes.

Convocatòria 23/11/2022. Consultar
Proposta Reglament d’usos agrícoles. Consultar