Atenció a la Gent Gran – Dependència

Llei de la Dependència

La dependència és la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per poder accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a “Llei de la Dependència”.

Des dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Roses s’ofereix l’ajuda necessària per a acollir-se als serveis i prestacions de la llei. Assessorament per tramitar la sol·licitud, valoració individual de cada sol·licitud, gestió i seguiment dels ajuts assignats…

En aquest sentit, un cop reconegut el grau de dependència s’inicia el Programa Individual d’Atenció (PIA). Aquest és l’instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de les persones d’entre tots els serveis i prestacions previstes i adequades al seu grau de dependència.

Per informació i tramitació cal adreçar-se als Serveis Socials d’Atenció Primària.

Més informació relacionada amb persones amb dependència, Generalitat de Catalunya.


Teleassistència

És un servei d’atenció a les persones mitjançant suport tecnològic que permet la comunicació amb un centre d’atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, per poder ser atès immediatament en cas de necessitat.

L’objectiu principal del servei és el de donar suport a les persones amb dificultats d’autonomia perquè puguin romandre al seu domicili el major temps possible i al mateix temps, afavorir l’autonomia de la persona gran que viu sola o amb discapacitats, augmentant la seva qualitat de vida.

Les persones interessades poden adreçar-se als Serveis Socials d’Atenció Primària, on valoraran la necessitat del servei i en cas d’assignació es farà la sol·licitud.

Per a més informació


Tallers de memòria

L’objectiu principal dels tallers de memòria és el de fomentar la promoció de la salut i un envelliment saludable i satisfactori a partir de l’exercici mental.

En el taller de memòria s’entrenen les capacitats que intervenen en la memòria i d’altres facultats mentals relacionades, coneixent el seu funcionament i aprenent a utilitzar estratègies que les millorin.

Les funcions principals són:

  • Exercitar el treball mental
  • Adquirir i conèixer hàbits saludables
  • Conèixer el funcionament de la memòria i estratègies que en millorin el funcionament
  • Estimular les capacitats mentals
  • Fomentar l’autonomia
  • Aprendre a relaxar-se
  • Fomentar la interacció social

Cada taller consta de 12 sessions, d’una hora per setmana. D’aquestes, 3 sessions són a càrrec d’una fisioterapeuta i 9 sessions a càrrec d’una psicòloga, treballador/a social o educador/a social.

Els tallers es realitzen dos cops l’any, Primavera i Tardor, a Peralada al Centre Sociosanitari i a Vilanova de la Muga a Can Sala.

Més informació dels Tallers de Memòria: Programa d’Activitats de Peralada i Vilanova de la Muga.

Inscripcions a Peralada al Centre Cultural Sant Domènec, T.972.53.88.40 o al correu promocio@peralada.cat, a Vilanova de la Muga a la Regidoria, T. 699.568.772 o mitjançant l’adreça electrònica vilanova@peralada.cat