Decrets d’Alcaldia

Les resolucions o decrets d’alcaldia són actes administratius unilaterals que adopta la figura de l’alcalde en l’exercici de les seves funcions. Les matèries sobre les quals pot prendre aquestes resolucions es troben especificades en l’apartat “Junta de Govern Local“.

Així doncs, en aquest espai es publica el llistat actualitzat de resolucions i decrets realitzats per l’alcalde de Peralada: