Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Sr. Pere Torrent Martín
Alcalde-President
Sra. Rosa Cortada Sánchez
1a Tinent d’Alcalde
Sr. Miquel Brugat Vilanova
2n Tinent d’Alcalde
Sr. Josep Tor Prunell
3r Tinent d’Alcalde