Representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat en un procediment concret davant de l’administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

És necessari que el document de representació estigui signat per les persones representant i representat.

En el cas que es tracti d’una persona jurídica caldrà presentar el document acreditatiu de poders.