Pla de mesures antifrau

El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2023, va adoptar l’acord d’aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Peralada.

Consulta el pla íntegre.