Jutjat de Pau de Peralada

JUTJATS DE PAU DE PERALADA

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau

Plaça Gran, 7 – Peralada

Telèfon: 972 538 617 – 649 995 236

Fax: 972 538 268


REGISTRE CIVIL DE PERALADA

Registre Civil de Peralada

Plaça Gran, 7 – Peralada

Telèfon: 972 538 006

Fax: 972 538 268

email: registrecivil@peralada.cat