Codi DIR

El codi DIR a subministrar als proveïdors per tal que puguin facturar a l’Ajuntament de Peralada és: L01171328