Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

En aquest enllaç, del Portal de Transàrència  de l’Ajuntament de Peralada, pots consultar els informes d’intervenció en relació amb el compliment per part de l’ens dels objectius d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

  • Informe de control permanant no planificable sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Exercici 2023. Consultar
  • Informe de control permanant no planificable sobre la liquidació del pressupost. Exercici 2023. Consultar

Portal de transparència de l’Ajuntament de Peralada – Visitar