Campanyes de publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat a diferents mitjans de comunicació que ha fet l’Ajuntament de Peralada en els darrers anys.

  • 2024

    La taula s’actualitza a mesura que es van aprovant els pressupostos presentats pels diferents mitjans de comunicació.

  • 2023