Informe anual de sol·licituds d’accés a la informació pública

Aquesta és la relació d’expedients que s’han tramitat a l’Ajuntament de Peralada, a partir de les sol·licituds d’accés a la informació pública: