Fira Medieval · Na Mercadera

Propera edició: 1 i 2 de juny de 2024 · Peralada

Visit Peralada: Fira Medieval de Na Mercadera

 • Bases firaires Fira Medieval Peralada

  Descripció
  L’objecte de les presents bases és la regulació del procediment d’atorgament de les llicències per a l’ocupació temporal de la via pública amb parades desmuntables destinades a la demostració d’oficis i a la venda de productes d’artesania, així com a la venda de productes alimentaris i d’altre tipus, a la Fira Medieval Na Mercadera.

  Qui ho pot demanar?
  Titulars de parades de venda ambulant, preferentment artesania, que compleixin amb els requisits de la normativa adjunta.

  Quan? Dissabte 1 i diumenge 2 de juny de 2024

  Documentació necessària

  • Edicte d’aprovació de les bases XVIII Fira Medieval de Na Mercadera 2024 · Consultar
  • Bases XVIII Fira Medieval de Na Mercadera 2024 · Consultar
  • Sol·licitud i annexos · Descarregar

  Informació complementària
  Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires. Consultar

  Canals de tramitació
  Enviant degudament omplerta la sol·licitud i la documentació adjunta a través de La seu electrònica.
  *Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l’Ajuntament de Peralada.

 • Programa d'actes Fira Medieval Na Mercadera

  Programa d’actes. (Properament)