Bo Social Tèrmic

Qui es pot beneficiar de descomptes a la factura elèctrica?

S’ha creat el Bo social tèrmic, destinat a pal·liar la pobresa energètica en consumidors vulnerables pel que respecta a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

Beneficiaris
Tindran dret al bo social tèrmic automàticament, totes les persones amb dret al bo social elèctric. Són, per tant, acumulables i la via per arribar al tèrmic és ser reconegut com a beneficiari de l’elèctric.

Termini
Entra en vigor l’1 de gener de 2019.

Import
La quantitat no està fixada i dependrà, entre altres factors, de la zona climàtica on estigui situat l’habitatge.

Pagament
L’abonament del bo social tèrmic serà a través d’un xec directe que es farà arribar a les persones i famílies beneficiàries durant el primer trimestre de cada any.

Per a més informació, obriu l’enllaç: Bo social tèrmic