Festes Locals

Festes Locals 2023
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió extraordinària de data 30 de juny de 2022, va acordar proposar les festes locals per l’any 2023 següents:


Festes Locals 2022
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió extraordinària de data 27 de juliol de 2021, va acordar proposar les festes locals per l’any 2022 següents: