Arxiu Ajuntament de Vilanova de la Muga

Catàleg en línia

L’Ajuntament de Peralada posa a disposició l’inventari en línia dels seus fons documentals a  través del portal d’Arxius de Catalunya “Arxius en Línia”. Arxius en línia és el portal on podreu consultar els fons, documents i objectes digitals que conserven els arxius d’arreu de Catalunya: l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Xarxa d’Arxius Comarcals, i també alguns de privats i arxius municipals com els de Peralada i Vilanova de la Muga.

Què hi trobareu?

L’inventari dels documents dipositats a l’Arxiu Municipal de l’antic Ajuntament de Vilanova de la Muga amb un gran nombre de documents digitalitzats amb la descripció dels diversos fons documentals.   L’inventari està en contínua revisió, creixement i migració per la seva consulta en línia de forma que els resultats de les cerques poden no reflectir la totalitat de documents disponibles.

Com s’hi accedeix?

Per consultar el catàleg de l’Arxiu Municipal de l’antic Ajuntament de Vilanova de la Muga accediu al portal Arxius en línia https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat

Hi ha dues opcions de cerca: la bàsica i l’avançada.

La cerca bàsica busca un text lliure (exacte si està escrit entre ” ” o la cadena de caràcters introduïda). Els resultats obtinguts es correspondran a tots els arxius de Catalunya que estan adherits al portal.
Accés: https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca

La cerca avançada us permet cercar també per text lliure, com en la bàsica, però afinant-la. Aquí podeu cercar únicament entre els documents de l’Arxiu Municipal de Vilanova de la Muga: per a fer-ho a “Nom de fons” heu d’escriure i seleccionar “Ajuntament de Vilanova de la Muga”.
Accés:https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/cerca
Per més ajuda en la cerca podeu consultar la pàgina de preguntes freqüents: https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/faqs