Acords de Junta de Govern

Amb la funció d’assistir el màxim responsable de l’ens en l’exercici de les seves atribucions i d’exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes.

En el següent enllaç del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Peralada, pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals. Acords de Junta de Govern de Peralada